આ વેબ સાઇટમાં

આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે.


જનરલ રજીસ્ટર 

જનરલ રજીસ્ટર ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો.

 

વિશેષતા :-

  •  સુરેન્દ્રનગર જીલ્લા પંચાયત ના ફોરમેટમાં જ એલ.સી.ની સુવિધા.
  •  જન્મ તારીખનો દાખલો કાઢવા માટેની સુવિધા.

VERY USEFUL FORMULAS

SARAL ANE AAPDNE SARALTATHI UPYOGMA AAVI JAY TEVI BANAVELI SE JO JARURAT PADE TO DOWENLOD KARI SAKASO.......


DOWNLOADS THIS LINK

MY ADDRESS

NAME:- HARMIT J. PATEL

TO:- SHREE  BUTAVADA PRIMARY SCHOOL

TA:- HALVAD

DI:- SURENDRANAGAR

PIN:- 363330

EMAIL:- harmit_patel1987@yahoo.com

GMAIL:- harmit.patel1987@gmail.com

HOTMAIL:- harmit.patel1987@hotmail.co.uk